Konkurs Fotograficzny „Transgraniczny Rezerwat Biosfery – dziedzictwo naturalne Polesia Zachodniego”

Gminna Biblioteka Publiczna w Podedwórzu zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym, którego jest współorganizatorem, uczniów szkół podstawowych z powiatu parczewskiego, włodawskiego, chełmskiego, łęczyńskiego i lubartowskiego.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV -VIII.
Przesłane zdjęcia mogą być wykonane w dowolnym czasie.
Konkurs będzie przeprowadzony w dniach 15.10. 2021r. – 22.10.2021r.
Tematyka: prezentacja fotograficzna Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie jako regionu wyjątkowo cennego przyrodniczo.

Organizatorami Konkursu jest Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego, Gmina Podedwórze, Gminna Biblioteka Publiczna w Podedwórzu oraz realizowany przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Podsumowanie konkursu “Dywizjon 303”

OSP w Podedwórzu we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Podedwórzu 8 października 2021 roku zorganizowało konkurs dla klasy VII i VIII.

Młodzież musiała rozwiązywać szyfry, wśród księgozbioru odnaleźć portrety członków Dywizjonu 303 i na koniec rozwiązać quiz, który sprawdzał wiedzę na temat lektury. Uczniowie okazali się pasjonatami historii i poradzili sobie bezbłędnie.

Zadanie publiczne pn. „Ludwik Kraszewski – pilot Dywizjonu 303″ dofinansowane przez Ministra Obrony Narodowej.

Konkurs “Dywizjon 303”

OSP w Podedwórzu we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Podedwórzu organizują konkurs dla klasy VII i VIII, który odbędzie się podczas zajęć lekcyjnych 8 października 2021 roku (piątek) w Gminnej Bibliotece Publicznej w Podedwórzu.

Uczniowie zainteresowani udziałem w konkursie powinni zapoznać się z rozdziałami :

 • “A gdy kul zabrakło…”
 • “Ból”
 • “Chmura”

Karty zgłoszeń proszę kierować do OSP w Podedwórzu lub Gminnej Biblioteki Publicznej w Podedwórzu

Zadanie publiczne pn. „Ludwik Kraszewski – pilot Dywizjonu 303″ dofinansowane przez Ministra Obrony Narodowej.

Fot. Piloci Dywizjonu 303, foto: wikipedia/dp

25. Jesienny Konkurs Recytatorski ,,Śmiechem-Żartem”

Gminna Biblioteka Publiczna w Podedwórzu zachęca uczniów szkół podstawowych, szkół średnich, studentów i wszystkich dorosłych miłośników recytacji z województwa lubelskiego do udziału w Jesiennym Konkursie Recytatorskim „Śmiechem – żartem”

W przypadku dużej ilości chętnych zostaną przeprowadzone eliminacje Gminne.

Eliminacje powiatowe JKR odbędą się 16 listopada 2021r. (wtorek) w Gminnym Ośrodku Kultury w Sosnowicy.

Prosimy o dostarczenie karty zgłoszeń do Gminnej Biblioteki Publicznej w nieprzekraczalnym terminie do 20 października

Konkurs na najładniejsze stoisko

Kolejny konkurs!

Gmina Podedwórze, Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Opolu i Gminna Biblioteka Publiczna w Podedwórzu zachęcają do udziału w konkursie na najładniejsze stoisko.

Konkurs odbędzie się podczas tegorocznych Dożynek Gminno-Parafialnych w Podedwórzu 12 września 2021 roku.

Gminne Dożynki w Podedwórzu

Gmina Podedwórze i Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Opolu zapraszają na Gminne Dożynki, które odbędą się 12.09.2021r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Podedwórzu zaprasza do udziału w „Konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy tradycyjny i współczesny”.

Wszystkich chętnych prosimy o zapoznanie się z regulaminem i wypełnieniem kart zgłoszeń, które są dostępne poniżej lub stacjonarnie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Podedwórzu.

TALENT SHOW w Podedwórzu

Gmina Podedwórze i Gminna Biblioteka Publiczna w Podedwórzu zachęca do udziału w Talent Show.

Jeżeli posiadasz talent, który chcesz zaprezentować podczas Dożynek Gminnych w Podedwórzu to wypełnij karty zgłoszeń, które są dostępne poniżej lub stacjonarnie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Podedwórzu.

Aktywna Lubelszczyzna, konkurs grantowy Małe “FIO5”

Stowarzyszenie „Czajnia” i Centrum Wolontariatu w Lublinie zapraszają do

udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym konkursu grantowego Aktywna Lubelszczyzna w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030,

które odbędzie się 10 sierpnia 2021 roku, o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Parczewie, ul. Warszawska 24.

Celem spotkania jest prezentacja możliwości realizowania inicjatyw własnych przez małe organizacje pozarządowe i nieformalne grupy aktywnych obywateli. Uczestnicy zapoznają się z zasadami wnioskowania o dotację w ramach priorytetu Małe Inicjatywy.

Zaproszenie skierowane jest do przedstawicieli lokalnych społeczności, NGO’s, grup nieformalnych, przedstawicieli samorządów, nauczycieli, bibliotekarzy, wspólnot parafialnych i wszystkich tych, którym na sercu leży dobro najbliższego otoczenia.
Udział w wydarzeniu to szansa na wymianę dobrych praktyk i nawiązanie relacji pomiędzy uczestnikami, które mogą zaowocować wspólnymi działaniami i projektami.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021 – 2030.
 
 

V Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów i Osób Niepełnosprawnych

Powiatowa Biblioteka Publiczna- Centrum Kultury w Parczewie we współpracy z Warsztatem Terapii Zajęciowej ,,Caritas” Diecezji Siedleckiej w Parczewie organizuje V Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów i Osób Niepełnosprawnych, nad którym honorowy patronat objął Starosta Parczewski.

Przegląd odbędzie się 25 lipca (niedziela) 2021r. w zespole pałacowo-parkowym przy ul. Marii Konopnickiej 1 w Milanowie.

Przegląd ma charakter konkursu obejmującego ustalone kategorie działalności artystycznej, tj. śpiew, recytacja, gra na instrumentach, gra na instrumentach , spektakl teatralny czy kabaret.

Wszelkich informacji na temat Przeglądu udzielają:

 • pracownicy PBP-CK w Parczewie, tel. 83/355 15 76 lub e-mail: pbp-ck@parczew.pl
Kto może wziąć udział w konkursie?

Seniorzy 50+ i Osoby Niepełnosprawne zamieszkujące powiat parczewski. Dopuszcza się do konkursu /dotyczy Seniorów/ udział osób młodszych niż 50 lat, tylko w chórach, zespołach, grupach teatralnych lub kabaretach. Liczba młodszych osób w zespole nie może przekroczyć 1/3 składu zespołu.

Kategorie konkursowe

•soliści, duety, zespoły wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne
•instrumentaliści
• chóry
• recytatorzy
• grupy teatralne
• grupy kabaretowe

Czas prezentacji

Wykonawcy: soliści, duety, zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne, instrumentaliści, chóry i recytatorzy przygotowują po dwa utwory, przy czym łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut
Krótkie formy teatralne, kabaretowe czy montaż słowno-muzyczny mogą trwać maksymalnie 25 minut. W przypadku przekroczenia czasu regulaminowego, jury zastrzega sobie prawo do przerwania występu.

Jak się zgłosić?

Karty zgłoszenia na V Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów i
Osób Niepełnosprawnych należy złożyć w Powiatowej Bibliotece Publicznej –
Centrum Kultury w Parczewie, ul. Kościelna 32, lub przesłać mailowo na adres:
pbp-ck@parczew.pl w terminie do
19 lipca 2021 r.

Konkurs dla dzieci „Ryba na talerzu”

Sekretariat

Ryba na talerzu

Województwo Lubelskie ogłasza konkurs dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat na opis własnych produktów, potraw i dań kulinarnych przygotowanych z wykorzystaniem ryb słodkowodnych.

Celem konkursu „Ryba na talerzu” jest promowanie dziedzictwa kulinarnego regionu oraz odkrywanie, poznawanie i prezentowanie kulinarnych tradycji ziemi lubelskiej związanej z rybami słodkowodnymi.

Praca konkursowa powinna być w formie filmu, prezentacji multimedialnej lub opisu wraz z dokumentacją fotograficzną oraz zawierać:

 1. opis tradycji kulinarnych dotyczących danego produktu/potrawy/przetworu i ich związek z wykorzystaniem ryb słodkowodnych,
 2. listę składników,
 3. sposób przygotowania.

Dla laureatów konkursu przewidziano cenne nagrody rzeczowe:

 • I miejsce – do 400 zł;
 • II miejsce – do 300 zł;
 • III miejsce – do 200 zł;
 • 15 wyróżnień do 100 zł.

Serdecznie zapraszamy!

Zgłoszenia do konkursu należy przesłać w terminie do 18 czerwca 2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy: konkursy@lubelskie.pl podając w tytule wiadomości hasło: Konkurs „Ryba na talerzu” lub pocztą tradycyjną na adres: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin, z dopiskiem: Konkurs „Ryba na talerzu”. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 5 lipca 2021 roku.

Organizatorem konkursu jest Województwo Lubelskie, wszelkie informacje dotyczące konkursu udzielają pracownicy Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWL w Lublinie:

tel. (81) 44 16 538 oraz (81) 44 16 802

Regulamin-Konkursu-Ryba-na-talerzu

Załącznik-nr-2-do-Regulaminu-Konkursu-Ryba-na-talerzu

Załącznik-nr-1-do-Regulaminu-Konkursu-Ryba-na-talerzu

e- mail: konkursy@lubelskie.pl

Skip to content