Mur, ale historia Wojska Polskiego – mural w Twojej okolicy

W naszej okolicy może powstać Mural, który opowie o bohaterstwie, sile i odwadze naszych żołnierzy, dawniej i dziś. Ministerstwo Obrony Narodowej w 22 rocznicę wejścia Polski do NATO ogłosiło konkurs dotacyjny dla organizacji pozarządowych pod hasłem “MUR,ALE HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO”. Dzięki konkursowi można otrzymać dofinansowanie na działania patriotyczno-edukacyjne i mural. Na realizację zadań MON zaplanowało w sumie 1.500.000 zł.

Jeśli zdecydujecie się wziąć udział w konkursie lub macie postać lub postacie, które Waszym zdaniem powinny zostać upamiętnione na muralu w naszej Gminie, możecie napisać wniosek samodzielnie lub zgłosić się do Gminnej Biblioteki Publicznej w Podedwórzu. Pomożemy przygotować wniosek, wspomożemy podczas realizacji zadania, wesprzemy przy rozliczeniu.

Murale mogą przedstawiać polskie wojska, od średniowiecza po współczesność. Tematem muralu mogą być wydarzenia lub postaci, które miały bezpośredni wpływ na kształtowanie państwa polskiego, na walkę o niepodległość i suwerenność Ojczyzny. Mural może przedstawiać ważne dokonania Sił Zbrojnych RP i żołnierskich pokoleń. Lokalne społeczności mogą na muralu upamiętnić swoich lokalnych bohaterów walk o niepodległość, a także współczesnych żołnierzy Wojska Polskiego.

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych ( z wyłączeniem KGW) oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Każdy z nich może złożyć maksymalnie 2 oferty.

Wnioski należy składać do 30 kwietnia 2021 r. Realizacja zadań planowana jest od 21 czerwca do 30 listopada 2021 r.

Więcej informacji na Biuletynie Informacji Publicznej: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-052021wddekid

Webinar o dotacjach

Zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu online.

Webinarium: Możliwości wsparcia dla organizacji pozarządowych z Funduszy Europejskich oraz z innych źródeł w 2021 roku – Lublin Spotkanie odbędzie się dnia: 17.02.2021 r. więcej informacji na: https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/wydarzenia/webinarium-mozliwosci-wsparcia-dla-organizacji-pozarzadowych-z-funduszy-europejskich-oraz-z-innych-zrodel-1/

Skip to content