Plany na 2021 rok

Nowy rok- nowe wyzwania. Chcemy, aby w 2021r. Biblioteka była miejscem chętnie odwiedzanym, nowoczesnym, otwartym na Państwa potrzeby i oczekiwania. Dlatego z myślą o Was opracowany został Plan Pracy na 2021r. Zawiera on działania promujące i rozwijające czytelnictwo na terenie naszej gminy, ale również liczne wydarzenia kulturalne.

Zapraszamy do zapoznania się z proponowanymi przez nas działaniami. Jeżeli macie ciekawe pomysły, chcielibyście zrobić coś interesującego dla swoich społeczności, a Biblioteka może Wam w tym pomóc – zgłoście się.  Razem możemy więcej!

✅ Plan pracy 2021 

Koordynator do spraw dostępności

Koordynator do spraw dostępności

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art.59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1062) w Gminnej Bibliotece Publicznej w Podedwórzu wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności.

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez GBP w Podedwórzu,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • monitorowanie działalności GBP w Podedwórzu w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt:

Koordynator ds. dostępności w Gminnej Bibliotece Publicznej w Podedwórzu

Ewa Dąbrowska – dyrektor

tel. 83 379 50 30

Skip to content