Staż w Bibliotece

Plakat staż w bibliotece

Biblioteka przyjmie na staż osobę bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Parczewie. Czas trwania stażu to 6 miesięcy. Następnie, po tym czasie, zostanie podpisana umowa o pracę na okres 3 miesięcy.

W związku z tym, zapraszamy do aplikowania osoby z:

-wykształceniem minimum średnim (preferowane w pierwszej kolejności wykształcenie wyższe: bibliotekarskie, kierunki humanistyczne, pedagogiczne, administracyjne, plastyczne i informatyczne)

-znajomością obsługi komputera (Windows, Pakiet MS Office w tym biegle Excel)

– cechami osobowości: komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, inicjatywa i samodzielność w działaniu,

– prawem jazdy: kategoria B

Osoba, która spełnia powyższe warunki i jest chętna do podjęcia stażu dla os. bezrobotnych proszona jest o kontakt z dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej w Podedwórzu.

Kontakt: Podedwórze 96, telefon 83 379 50 30 lub e-mail: gbp@podedworze.pl

Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny.

Życzenia noworoczne

plakat z życzeniami noworocznymi
Życzymy wszystkim szczęśliwego Nowego Roku!!!
Z wdzięcznością spoglądamy za siebie, na cały 2020 rok. Mimo, iż przyniósł wiele trudnych chwil, jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mogliśmy go dzielić razem z Wami – drodzy Czytelnicy i Sympatycy naszej Biblioteki.
 
Nadszedł czas podsumowań i refleksji.
Od poniedziałku na naszej stronie i facebook znajdziecie zestawienie działań biblioteki z 2020 roku.
 
Przeżyjmy to jeszcze raz!
 

Biblioteka otwarta!!!

Na podstawie § 10 ust. 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od 28 listopada do dnia 27 grudnia 2020 roku nasza biblioteka wznawia działalność polegającą na udostępnianiu zbiorów. 

W pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki może przebywać jednocześnie nie więcej niż 4 osoby, z wyłączeniem bibliotekarzy.

Prosimy o skracanie czasu przebywania w bibliotece do koniecznego minimum. Zachęcamy więc do zamawiania książek drogą telefoniczną lub przez MAK+.

W bibliotece nadal obowiązują zasady dystansu społecznego, konieczność zasłaniania ust i nos oraz dezynfekcji rąk.

Udostępnianie i zwrot zbiorów od 16.11.2020 r.

Na podstawie § 6 ust. 11a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  i zgodnie z ust. 11b wymienionego powyżej rozporządzenia, nasza biblioteka zmienia organizację pracy.

Od 16.11.2020 r. będzie udostępniać zbiory na zewnątrz budynku. Biblioteka pozostaje zamknięta dla użytkowników.

Udostępnianie odbywać się będzie:
 przed wejściem do budynku biblioteki. Zbiory w tym przypadku będą przekazywane z maksymalnym ograniczeniem kontaktów bezpośrednich. 

Procedura wygląda następująco:

  • czytelnik zamawia poprzez katalog on-line (www.szukamksiążki.pl), telefonicznie lub sms -em, e-mailowo wybrane publikacje,
  • bibliotekarz po skompletowaniu zamówienia czytelnika umawia z nim termin odbioru na konkretną godzinę,
  • bibliotekarz rejestruje zbiory na koncie użytkownika i przygotowuje paczkę z zamówionymi egzemplarzami,
  • o omówionej godzinie na czytelnika czeka paczka na stoliku przed wejściem, którą czytelnik odbiera i zostawia ewentualnie zwroty w pudełku znajdującym się pod stolikiem.

Książki można odbierać w godzinach:

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek – od 9.00 do 13.00
Środa – od 13.00 do 17.00

Telefony do kontaktu:
690 482 252 – stażystka Pani Diana Hetman
507 162 926 – dyrektor Dąbrowska Ewa
83 379 50 30 – ogólny do biblioteki

Informacja o zmianie Inspektora Ochrony Danych

INFORMACJA

 Na podstawie art. 37 ust. 1 lit. a  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w zw. z art. 11 Ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych  Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Podedwórzu   wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Panią Aleksandrę Jarocką, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych,  za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

INFORMACJA o wyznaczeniu IOD

Skip to content