Warsztaty Teatralne w Bibliotece

Zaproszenie na Warsztaty Teatralne

Gminna Biblioteka Publiczna  w Podedwórzu zaprasza amatorów teatru z naszej gminy do udziału w warsztatach teatralnych. Podczas warsztatów uczestnicy przygotują przedstawienie teatralne, które będzie wystawione 20 czerwca 2021r. podczas Wodnego Festiwalu Teatralnego w Mostach .

Do udziału zapraszamy osoby w każdym wieku.

Pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie się                 w Bibliotece 30 kwietnia o godzinie 17:00.

Organizacja wydarzenia dofinansowana przez Program Operacyjny ,,Rybactwo i Morze”

W razie pytań zachęcamy do kontaktu pod numerem: 690 482 252

Bezpłatne szkolenia z kompetencji medialnych

Ogłoszenie o rekrutacji do szkoleń z kompetencji medialnych

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie!

Informujemy, iż Gminna Biblioteka Publiczna w Podedwórzu bierze udział w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie bialskim”.

Celem projektu jest:

 • podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych,
 • rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć,
 • wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.

Zachęcamy wszystkie zainteresowane dzieci/młodzież oraz ich rodziców/opiekunów prawnych do kontaktu ws. uczestnictwa w projekcie.

Odbędzie się 10 bezpłatnych zajęć z tematu kompetencji medialnych w formie zajęć online.

Zgłoszenia przyjmujemy do 8 marca 2021 r.

Pierwsze zajęcia rozpoczną się 17 marca (środa) o godzinie 16.00. Planujemy aby odbywały się cyklicznie w środy o tej samej godzinie.

Karta zgłoszenia dostępna jest w Gminnej Bibliotece Publicznej w Podedwórzu oraz w tych linkach:

Uczestnik powyżej 13 r.ż._oświadczenie_BIALSKI

Uczestnik poniżej 13 r.ż._oświadczenie_BIALSKI

Deklaracja – uczestnik powyżej 13 r.ż._BIALSKI

Deklaracja – uczestnik poniżej 13 r.ż._BIALSKI

Należy obowiązkowo wypełnić oświadczenie oraz deklarację.

Zachęcamy do kontaktu!

Projekt ” Sieć na kulturę” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

Książki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa

Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020 Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.

Celem Programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Nasza Biblioteka w 2020 r. otrzymała dofinansowanie w kwocie 5000 zł na zakup nowości wydawniczych. Wzbogaciliśmy nasz księgozbiór o 196 książek : literatury dla dorosłych 125, literatury dla dzieci 43, literatury niebeletrystycznej 28.

Bardzo się cieszymy, że w tym roku otrzymaliśmy tak dużą dotację. 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
mkidn_01_cmyk
Logo Biblioteki Nardodowej

Mała książka – wielki człowiek

Plakat promujący projekt Mała książka- wielki człowiek

Od 2018 r. projekt jest realizowany przez Instytut Książki w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej czytelnictwo „Mała Książka – wielki człowiek” we współpracy bibliotekami publicznymi.

Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które odwiedzi naszą bibliotekę, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze czytanki dla…” dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Oprócz dyplomu przedszkolak otrzyma także drobny czytelniczy upominek. W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o korzyściach wynikających z czytania dzieciom oraz podpowie, skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze. Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego. Projekt realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej czytanie generacyjne „Mała książka – wielki człowiek”.

Wyprawka Czytelnicza

 • Książka „Pierwsze czytanki dla…” – to starannie dobrany zestaw utworów wybitnych polskich poetów i pisarzy dziecięcych, w którym przeczytamy zarówno pozycje klasyczne, jak i współczesne. W gronie autorów znajdziemy m.in. Joannę Papuzińską, Wandę Chotomską, Czesława Janczarskiego czy Hannę Januszewską. W  publikacji obecni są również Liliana Bardijewska, Zofia Stanecka, Anna Onichimowska, Małgorzata Strzałkowska, Adam Bahdaj, Michał Rusinek, Agnieszka Frączek, Joanna Kulmowa, Marcin Brykczyński, Jan Twardowski i Grzegorz Kasdepke – twórcy tak różni, jak różne są perspektywy spoglądania na świat.
 • Broszura dla rodziców „Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki” – praktyczny poradnik o korzyściach wypływających z codziennego czytania dziecku i odwiedzania z  nim biblioteki. Dzięki broszurze rodzice dowiedzą się, dlaczego literatura pełni tak ważną rolę w zrównoważonym, zdrowym rozwoju dziecka, znajdą też wiele czytelniczych porad i inspiracji.
 • Karta Małego Czytelnika – pięknie zaprojektowana karta biblioteczna do zbierania naklejek za wypożyczone książki.

Dlaczego warto odwiedzić z dzieckiem bibliotekę?

 • Dziecko może poznać ważne miejsce na mapie dzieciństwa – bibliotekę – i dzięki temu w pełni stać się uczestnikiem życia kulturalnego.
 • Biblioteki oferują nie tylko bezpłatny dostęp do książek, ale też szeroką ofertę kulturalną, dzięki czemu tak dzieci, jak i rodzice mogą wziąć udział w rozmaitych zajęciach, warsztatach i wydarzeniach przygotowanych przez bibliotekarzy.
 • Wizyta w bibliotece uczy dziecko samodzielności, podejmowania własny wyborów i odpowiedzialności za wypożyczoną książkę.

Pamiętajcie, że miłość do czytania jest prezentem na całe życie!

Nowe sprzęty komputerowe w GBP w Podedwórzu

Dokumentacja zadania "Kraszewski. Komputery dla bibliotek2020.

Gminna Biblioteka Publiczna w Podedwórzu jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”.

Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.

W ramach przyznanego dofinansowania w wysokości 24.089 zł zakupiono:

 • 3 komputery All in one,
 • 2 laptopy,
 • drukarkę (urządzenie wielofunkcyjne),
 • 6 słuchawek komputerowych z mikrofonem,
 • 4 listwy antyprzepięciowe z możliwością ładowania przez USB, 
 • głośnik komputerowy
 • 2 kamerki internetowe,
 • przenośny skaner kodów kreskowych,
 • projektor.

 

Dokumentacja zadania "Kraszewski. Komputery dla bibliotek2020.
Dokumentacja zadania "Kraszewski. Komputery dla bibliotek2020.
Dokumentacja zadania "Kraszewski. Komputery dla bibliotek2020.
Dokumentacja zadania "Kraszewski. Komputery dla bibliotek2020.
Dokumentacja zadania "Kraszewski. Komputery dla bibliotek2020.
Dokumentacja zadania "Kraszewski. Komputery dla bibliotek2020.
Dokumentacja zadania "Kraszewski. Komputery dla bibliotek2020.
Logo Instytutu Książki

“Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”

Logo Instytutu Książki

Nasza Biblioteka otrzymała dofinansowanie zadania w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020” ze środków Instytutu książki.

Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.

Program „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020” jest siódmą edycją programu, poprzednie zrealizowano w latach 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 oraz 2019.

Niezmiernie się cieszymy, że możemy realizować ten projekt, ponieważ do naszej instytucji zostaną zakupione nowoczesne urządzenia komputerowe. Podniosą one niewątpliwie standard pracy biblioteki, przyspieszą i poprawią jakość naszej pracy, w tym obsługę czytelnika, wspomogą naszych użytkowników w rozwijaniu swoich zainteresowań.

Kwota dofinansowania 24.089 zł.

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 28.10.2020

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 28.10.2020r.

           z wyboru Wykonawcy na zakup i dostawę sprzętów dla potrzeb realizacji projektu grantowego pod nazwą: „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020” dofinansowanego ze środków Instytutu Książki do Gminnej Biblioteki Publicznej       w Podedwórzu

Gminna Biblioteka Publiczna w Podedwórzu  unieważnia zapytanie ofertowe z dnia 28.10.2020r. dotyczące  wyboru wykonawcy na zakup i dostawę sprzętów dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Podedwórzu.

                UZASADNIENIE

Zamawiający informuje, że we wskazanym w Zapytaniu Ofertowym terminie do Zamawiającego wpłynęły dwie ważne, spełniające wymagania formalne Oferty Cenowe. W wyniku analizy przedmiotowych ofert Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie. Powodem unieważnienia postępowania jest złożenie przez Oferentów ofert cenowych znacznie przekraczających kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania.

Wykonawcy, którzy złożyli odpowiedź na w/w zapytanie ofertowe zostaną poinformowani o unieważnieniu  drogą  telefoniczną.

Od decyzji podjętej przez Zamawiającego nie przysługuje odwołanie. Wszelkie pisma składane przez Wykonawców mające charakter odwołania od rozstrzygnięć Komisji, Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia.

Ewa Dąbrowska
Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej w Podedwórzu

“Podedwórze dla Ziemi”

Od czerwca do końca września 2020 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Podedwórzu miały miejsce liczne wydarzenia, spotkania, konkursy, wycieczki realizowane w duchu odpowiedzialności za nasze wspólne dobro jakim jest przyroda i otaczający nas świat. Tematem przewodnim były drzewa i recykling.

Mieszkańcy wzięli udział w wycieczkach do Poleskiego Parku Narodowego, dzieci i młodzież uczestniczyła w ciekawych warsztatach z ekologami, przyrodnikami, leśnikami. W Bibliotece został zorganizowany konkurs na najciekawszą książkę o drzewach z nagrodami rzeczowymi, zakupione zostały książki o tematyce przyrodniczej i zorganizowano spotkanie z autorem książek dziecięcych Zbigniewem Dmitrocą, odbył się ekologiczny festyn w Mostach 19.07.2020r., podczas którego uczestnicy wzięli udział w  konkursach związanych z recyklingiem, obejrzeli przedstawienie teatralne oraz bawili się przy muzyce do białego rana.

Na terenie gminy zostało rozdanych i posadzonych ponad 100 sztuk drzewek iglastych, liściastych oraz starych odmian drzew owocowych.

Natomiast we wrześniu Biblioteka zorganizowała wspólnie z Zespołem Placówek Oświatowych w Podedwórzu konkurs “Odzyskujemy – nie marnujemy”.

Dzieci miały za zadanie zebrać plastikowe nakrętki i dostarczyć do wychowawców klas. Zbiórka przerosła najśmielsze oczekiwania. Zebrano około 220 kg nakrętek.

Wszystkie klasy oraz oddziały przedszkolne otrzymały w nagrodę dzbanki filtrujące wodę z kranu, a indywidualni uczniowie z największą liczbą uzbieranych nakrętek butelki z filtrami również do picia wody z kranu.

Nakrętki zostały dostarczone do Stowarzyszenia Lepsze Jutro z Włodawy.

W Zaliszczu odbyły się zajęcia chodzenia z kijkami – Nordic Walking, a w Rusiłach mieszkańcy spotkali się z dietetykiem, oraz wzięli udział w warsztatach szycia materiałowych siatek wielokrotnego użytku.

Wszystkie działa były realizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Podedwórzu w ramach realizacji zadania „Podedwórze dla Ziemi” i dofinansowane z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Dyrektor GBP w Podedwórzu serdecznie dziękuje wszystkim osobom, bez których realizacja tego projektu nie powiodłaby się, a w szczególności: Pani Monice Mackiewicz – Drąg Wójt Gminy Podedwórze, Pani Dianie Hetman – stażystce GBP w Podedwórzu, Panu Grzegorzowi Kozioł – Sołtysowi i Radnemu z Rusił, Pani Monice Łukaszuk – pracownikowi UG w Podedwórzu, Panu Janowi Ciemniewskiemu – Sołtysowi i Przewodniczącemu Rady Gminy Podedwórze, Panu Andrzejowi Tarasiukowi – Prezesowi OSP z Podedwórza, oraz jednostce OSP Rusiły, KGW Podedwórze, KGW Mosty i KGW Zaliszcze, rodzicom dzieci z zajęć wakacyjnych.

Skip to content