Prezenty dotarły do Domu Dziecka!

Z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich w Antopolu powstał pomocy dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej we Włodawie. Prezenty dotarły już do „Kamyków”.

Dziękujemy:

 • Pracownicy Gminy Podedwórze
 • KGW Cztery Gospodynie
 • KGW Opolanki
 • KGW w Podedwórzu
 • KGW Hołowianki
 • KGW w Piechach
 • KGW w Mostach
 • Restauracji „Smacznego”
 • Zespołowi Placówek Oświatowych w Podedwórzu
 • Klasie I z ZPO w Podedwórzu
 • Klasie IV z ZPO w Podedwórzu
 • Wszystkim osobom fizycznym (których nie wymienimy z imienia ze względu na rozporządzenie o ochronie danych osobowych)

Do naszej akcji włączyła się firma DPD Logistics, której ogromnie dziękujemy za pomoc.

Dzięki wszystkim darczyńcom dzieci będą miały radosne święta.

Świąteczna zbiórka dla Dzieci z domu dziecka we Włodawie

Koło Gospodyń Wiejskich w Antopolu organizuje świąteczną pomoc dla domu dziecka we Włodawie.

W placówce przybywa aktualnie 15 dzieci w wieku od 9 do 17 lat, w tym 9 dziewczynek i 6 chłopców. Najpilniejsze potrzeby placówki to zakup pościeli, ręczników, środków czystości, akcesoriów AGD i drobnych upominków świątecznych dla dzieci. Dokładna lista potrzeb została przekazana do Kół Gospodyń wiejskich oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Podedwórzu. Zachęcamy do kontaktu z Gminną Biblioteką Publiczną w Podedwórzu i włączenia się w tę piękną inicjatywę.

Podsumowanie obchodów rocznicy Odzyskania Niepodległości i uroczyste odsłonięcie Muralu Ludwika Kraszewskiego

11 listopada 2021r. odbyło się uroczyste odsłonięcie muralu upamiętniającego Ludwika Kraszewskiego pilota Dywizjonu 303, który urodził się w gminie Podedwórze, w Zaliszczu. Mieszkańcy wzięli udział w uroczystej Mszy Świętej następnie korowodem prowadzonym przez Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Rusiłach Jana Mazuryka oraz Gospodarzy Wójta Gminy Podedwórze Monikę Mackiewicz-Drąg i Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Podedwórzu Andrzeja Tarasiuka udali się pod mural, gdzie nastąpiło uroczyste jego odsłonięcie.

Dziękujemy też za przybycie zaproszonym gościom:

 • Panu Grzegorzowi Wińskiemu Kierownikowi Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, który odczytał list od Pana Przemysława Czarnka Ministra Edukacji Narodowej
 • Panu Radosławowi Kozakowi reprezentującemu Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego oraz Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego Jerzego Szwaja
 • Panu Pułkownikowi Doktorowi Inżynierowi Jarosławowi Rosińskiemu Szefowi Sztabu 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego, który odczytał list od Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka
 • Panu Majorowi Sebastianowi Miechowiczowi reprezentującemu Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Pani Anecie Szewczyk Radnej Powiatu Parczewskiego
 • Panu Janowi Ciemniewskiemu Przewodniczącemu Rady Gminy Podedwórze
 • Pani Katarzynie Borsuk Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Podedwórze
 • Pani Justynie Wołos Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
 • Panu Krzysztofowi Chilczukowi Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polski w Podedwórzu
 • Pani Marcie Baj Dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych w Podedwórzu
 • Księdzu Wiesławowi Sitarskiemu, Proboszczowi Parafii Opole – Podedwórze
 • Pani Ewie Dąbrowskiej koordynatorce projektu pn. “Ludwik Kraszewski – pilot Dywizjonu 303” dofinansowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Dziękujemy za pomoc w organizacji wydarzenia:

 • Ochotniczym Strażom Pożarnym w Gminie Podedwórze
 • Uczniom Zespołu Placówek Oświatowych w Podedwórzu pod kierownictwem Iwony Kolady
 • Zespołowi „Rumianeczki” pod Kierownictwem Artura Bójko

Projekt “Ludwik Kraszewski – pilot Dywizjonu 303” dofinansowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej jest realizowany Przez Ochotniczą Straż Pożarną w Podedwórzu wspólnie z Wójtem Gminy Podedwórze

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w tworzenie tego projektu.

Uroczyste odsłonięcie muralu Ludwika Kraszewskiego

Ochotnicza Straż Pożarna w Podedwórzu wspólnie z Wójtem Gminy Podedwórze realizuje projekt pn. “Ludwik Kraszewski – pilot Dywizjonu 303” dofinansowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

11 listopada 2021r. odbędzie się uroczyste odsłonięcie muralu upamiętniającego Ludwika Kraszewskiego pilota Dywizjonu 303, który urodził się w gminie Podedwórze, w Zaliszczu.

W ramach projektu został już wyświetlony film “Dywizjon 303” dla mieszkańców gminy Podedwórze. Ponad to w okresie od września do października we współpracy z Gminną Biblioteką w Podedwórzu został zorganizowany wyjazd do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie i konkurs o książce “Dywizjon 303” dla dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej.

Wycieczka do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Kiedy odbędzie się wycieczka?

24 września 2021 roku

Do kiedy można zapisać dziecko na wycieczkę?

17 września 2021 roku

Kto zbiera karty zgody?

Karty zgody powinny zostać przekazane wychowawcom klas I-V

Zadanie publiczne pn. „Ludwik Kraszewski – pilot Dywizjonu 303”dofinansowane przez Ministra Obrony Narodowej.

Mur, ale historia Wojska Polskiego

Projekt Ochotniczej Straży Pożarnej w Podedwórzu

Ochotnicza Straż Pożarna w Podedwórzu wspólnie z Wójtem Gminy Podedwórze realizuje projekt pn. “Ludwik Kraszewski – pilot Dywizjonu 303” dofinansowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Głównym celem jest powstanie w naszej gminie muralu, upamiętniającego lokalną postać, Ludwika Kraszewskiego. Ten polski żołnierz był pilotem znanego chyba wszystkim słynnego Dywizjonu 303.

W ramach projektu został już wyświetlony film “Dywizjon 303” dla mieszkańców gminy Podedwórze. Ponad to w okresie od września do października dla dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej zostanie zorganizowany wyjazd do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie i konkurs o książce “Dywizjon 303”.

11 listopada 2021r. odbędzie się uroczystość odsłonięcia muralu:

– Msza Święta

– przemarsz pod mural

– odsłonięcie muralu

– część artystyczna na hali sportowej w Podedwórzu

Gratulujemy OSP w Podedwórzu tak ciekawych działań i chęci odkrywania naszej lokalnej historii.

Aktywna Lubelszczyzna, konkurs grantowy Małe “FIO5”

Stowarzyszenie „Czajnia” i Centrum Wolontariatu w Lublinie zapraszają do

udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym konkursu grantowego Aktywna Lubelszczyzna w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030,

które odbędzie się 10 sierpnia 2021 roku, o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Parczewie, ul. Warszawska 24.

Celem spotkania jest prezentacja możliwości realizowania inicjatyw własnych przez małe organizacje pozarządowe i nieformalne grupy aktywnych obywateli. Uczestnicy zapoznają się z zasadami wnioskowania o dotację w ramach priorytetu Małe Inicjatywy.

Zaproszenie skierowane jest do przedstawicieli lokalnych społeczności, NGO’s, grup nieformalnych, przedstawicieli samorządów, nauczycieli, bibliotekarzy, wspólnot parafialnych i wszystkich tych, którym na sercu leży dobro najbliższego otoczenia.
Udział w wydarzeniu to szansa na wymianę dobrych praktyk i nawiązanie relacji pomiędzy uczestnikami, które mogą zaowocować wspólnymi działaniami i projektami.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021 – 2030.
 
 
Skip to content