Upominki na Dzień Babci i Dziadka

Zestawy do zrobienia upominków

Drodzy Plastusie i da Vinci, w związku ze zbliżającym się świętem Babci i Dziadka mamy dla Was propozycję.
Pani Agata – Wasza instruktorka, przygotowała 30 sztuk zestawów, w których znajdziecie wszystkie potrzebne rzeczy do wykonania prezentu dla swoich dziadków.
Zestawy od 14.01.2021 można odbierać w Bibliotece.
A jak wykonać prezent?
Możecie użyć swojej wyobraźni lub obejrzeć film na naszym kanale YouTube. Na filmie zobaczycie wszystkie etapy powstawania upominków. Film będzie dostępny od 18.01.2021r.
Zapraszamy do biblioteki.

Dziękujemy serdecznie Pani Dianie Hetman za nagranie, montaż filmu i zaangażowanie w działania Koła plastycznego.
Pani Agacie Bartoszuk gratulujemy super pomysłu i pięknego wykonania upominków.

Podsumowanie wydarzeń kulturalnych z 2020 r.

PODSUMOWANIE WYDARZEŃ KULTURALNYCH 2020
👧Ferie Zimowe w Bibliotece
☀️ Zajęcia Wakacyjne w Bibliotece.
🍽 Spotkanie z Indiami – warsztaty kulinarne.
👩‍🏫Spotkanie z dietetykiem
✂️Warsztaty szycia toreb
👩‍🏫Zajęcia z Angielskiego dla dzieci i dorosłych
🌳Spotkania z Ekologiem
🌿Spotkanie z Zielarką
🌲Spotkanie z Leśnikiem
🚔Spotkanie z Policjantem
🚒Spotkanie ze Strażakiem
🚶‍♀️Zajęcia z Nordic Walking
🎨Warsztaty plastyczne
🚞Dwie wycieczki do Poleskiego Parku Narodowego dla dzieci
🚞Wycieczka do Poleskiego Parku Narodowego dla dorosłych
🌼Wycieczka do Krainy Rumianku
🎭Wycieczka do kina i Fikolandu
📖Wycieczka do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
🔈Gminny Koncert Kolęd 2020
💢Festiwal tradycji i kultury w obejściu realizowany przez Ośrodek Edukacji Regionalnej w Hołownie w partnerstwie z Gminną Biblioteką Publiczna w Podedwórzu
💚Festyn w Mostach
💬Spotkanie z autorem książki
🌞Piknik w Rusiłach
🌾Dożynki gminno-parafialne
👨‍👩‍👦Spotkanie sąsiedzkie w Zaliszczu
🥢Teatrzyk kamishibai online
🎁Prezentami dla mieszkańców z okazji mikołajek
🌳Rozdawanie drzewek owocowych
💆‍♀️Dzień Kobiet w Bibliotece z zabiegami pielęgnacyjnymi
🚌Mobilna biblioteka dla dzieci i dorosłych z teatrzykiem kamishibai.
👶Gminny Dzień Dziecka, podczas którego rozdaliśmy 214 balonów z helem
🌎Konkurs „Odzyskujemy – nie marnujemy” zbiórka 220kg nakrętek
🐥Konkurs na Kartkę Wielkanocną i Kartkę z okazji Bożego Narodzenia
📖Konkursy online promujące czytelnictwo
 
A to wszystko w czasie pandemii oraz przeprowadzki do nowej siedziby.
Drodzy mieszkańcy gminy Podedwórze, czytelnicy, sympatycy biblioteki, przyjaciele – dziękujemy, że byliście z nami. Dziękujemy za wsparcie i wszelką pomoc jaką od Was otrzymaliśmy.

Czas podsumowań

Mijający rok był dla nas wszystkich bardzo przewrotny i trudny.
Bardzo baliśmy się, że pomimo pozyskanego ogromnego księgozbioru (ze środków budżetowych, dotacji Biblioteki Narodowej, darczyńców) ok. 1000 sztuk, nie będziemy mogli go udostępniać. A tym samym stracimy Was drodzy Czytelnicy.
Na szczęście czarny scenariusz nie sprawdził się!
Robiliśmy wszystko, aby nasza biblioteka była miejscem bezpiecznym(pleksy, rękawiczki, płyny do dezynfekcji, maseczki) i jak tylko było to możliwe otwartym z wolnym dostępem do półek.
A oto efekty w liczbach:
243 czytelników zapisanych do biblioteki
3882 wypozyczeń
9 książek wypożyczanych na dzień przez dzieci / w 2019 roku średnia liczba wypożyczonych książek na dzień wynosiła 5
1571 odwiedzin biblioteki / 1999 w 2019 roku
Wszystko to między innymi dzięki sumiennej i zaangażowanej pracy naszego nowego bibliotekarza.

Dostęp do bezpłatnej bazy Legimi!!!

Plakat informujący o darmowych kodach Legimi

Nowość w naszej Bibliotece!!!
Specjalnie dla naszych Czytelników oferujemy bezpłatny dostęp do kodów Legimi.

Legimi jest obecnie największą bazą e-booków i audiobooków w Polsce. Oferuje ponad 60 000 tysięcy e-książek w różnych formatach. Wbrew pozorom aplikacja Legimi nie działa tylko na czytnikach e-booków. Możemy z niej korzystać na każdym urządzeniu, które umożliwia jej ściągnięcie oraz wyświetlanie e-książek (czytnikach e-booków, tabletach, komputerach oraz smartfonach).

Liczba kodów wynosi 3. Kod może otrzymać osoba będąca naszym czytelnikiem. Jeśli nim jeszcze nie jesteś możesz w łatwy sposób założyć kartę(tradycyjnie w bibliotece, telefonicznie, mailem lub videorozmową) i otrzymać dostęp do nieograniczonej bazy ebooków i audiobooków.

Jeżeli nie wiesz jak pobrać aplikację, jak z niej korzystać zapytaj w bibliotece – pomożemy przejść każdy etap.

Zapraszamy!!!

„Zrealizowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Wypożyczamy gry

Zestaw gier do wypożyczenia

Nowość!!!

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Podedwórzu rozpoczynamy nowy rozdział działalności. Od 21 grudnia 2020r. wypożyczamy gry planszowe. 

A wśród nich tytuły, które cieszą zarówno oko, jak i dają wiele godzin ekscytującego zajęcia.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem wypożyczeń gier planszowych.

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA GIER PLANSZOWYCH

§1. ZASADY OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady i warunki wypożyczania gier planszowych,
zwanych dalej „Grami”, ze zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Podedwórzu,
zwanej dalej „Biblioteką”, przez osoby zapisane do Biblioteki, zwane dalej „Czytelnikami”.

2. Szczegółowe zasady zapisu do Biblioteki określa Regulamin Gminnej Biblioteki Publicznej w Podedwórzu.

§ 2. WYPOŻYCZANIE

1. Wypożyczanie Gier jest usługą nieodpłatną.

2. Wypożyczeń mogą dokonywać jedynie Czytelnicy zapisani do Biblioteki,
po wcześniejszym zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu.

3. Samodzielnie Gry mogą wypożyczać osoby, które ukończyły 13 lat.

4. Wypożyczenie Gry podlega takim samym zasadom jak wypożyczenie książki.
Fakt wypożyczenia Gry potwierdza, że Czytelnik otrzymał Grę pozbawioną wad, tzn. zgodną ze specyfikacją i w dobrym stanie.
Patrz § 4.  punkt 3.

5. Gry można wypożyczać na okres dwóch tygodni.

6. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć maksymalnie dwie Gry.

7. Gry można prolongować 2 razy.

8. Nie można prolongować Gier zarezerwowanych.

9. Bibliotekarz ma prawo bez podania przyczyny odmówić wypożyczenia Gry Czytelnikowi.

§ 3. PRZETRZYMYWANIE ZBIORÓW

1. Wypożyczenie i zwrot Gry odbywa się w siedzibie Biblioteki.

2. Czytelnik zobowiązany jest do terminowego zwrotu wypożyczonej Gry.

3. Zwrot wypożyczonej Gry winien nastąpić do rąk pracownika Biblioteki.
Pozostawienie Gry na ladzie lub w innym miejscu na terenie Biblioteki
nie jest uznawane za zwrot. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody
spowodowane nieprawidłowo wykonanym zwrotem.

4. Za nie zwrócone w terminie Gry, Biblioteka pobiera od Czytelnika karę
w wysokości 1,00 zł za każdy kolejny rozpoczęty dzień oraz wysyła upomnienia
według Regulaminu Gminnej Biblioteki Publicznej w Podedwórzu.

§ 4. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE ZBIORU GIER PLANSZOWYCH

1. Biblioteka oddaje do dyspozycji Czytelnika kompletne Gry.
Gry będące przedmiotem wypożyczenia są własnością Biblioteki.

2. Czytelnik zobowiązuje się do dbałości o wypożyczoną Grę, tzn. wypożyczone Gry
należy zwrócić w stanie niepogorszonym, wynikającym z normalnego użytkowania.

3. Każda Gra zawiera specyfikację zawierającą jej pełne wyposażenie.
Czytelnik winien sprawdzić stan Gry przed jej wypożyczeniem według załączonego wykazu.
Jakiekolwiek braki lub uszkodzenia winny być zgłoszone przed wypożyczeniem.
Niezgłoszenie braków i uszkodzeń Gry traktowane jest jako wypożyczenie Gry kompletnej.

4. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane
nieprawidłowym użytkowaniem Gry, a także za jej zagubienie, bądź zdekompletowanie.

5. Pracownik Biblioteki odbierający od Czytelnika wypożyczoną Grę jest zobowiązany
sprawdzić stan techniczny i kompletność Gry, zgodnie ze specyfikacją zawierającą jej pełne wyposażenie.

6. W przypadku uszkodzenia, zagubienia, bądź zdekompletowania Gry, Czytelnik zobowiązany jest,
po uzgodnieniu z pracownikiem Biblioteki, do:
a) odkupienia identycznej pozycji,
b) uiszczenia opłaty, której wysokość ustalana jest z bibliotekarzem,
c) pokrycia kosztów naprawy uszkodzonej gry.
Czytelnik zobowiązuje się do wykonania jednego z ww. działań w terminie uzgodnionym z pracownikiem Biblioteki.

7. Na sumy wpłacone tytułem odszkodowania Biblioteka wydaje Czytelnikowi pokwitowanie

8. Nieuregulowanie kwoty wynikającej z tytułu przetrzymania, zagubienia lub uszkodzenia Gry
powoduje pozbawienie Czytelnika możliwości korzystania ze zbiorów Biblioteki do czasu uregulowania należności.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia
Regulaminu Gminnej Biblioteki Publicznej w Podedwórzu.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminach prawo decyzji przysługuje Dyrektorowi Biblioteki.

Eko – Wakacje w Bibliotece

W tym roku nasza Biblioteka zorganizowała wakacyjne zajęcia o tematyce ekologiczno-przyrodniczej w ramach wydarzenia Lipiec dla Ziemi.
Przez dwa tygodnie dzieci brały udział w różnorodnych spotkaniach, animacjach, które promowały zdrowy styl życia zgodny z naturą oraz kładły nacisk na poznanie i docenienie roli drzew w przyrodzie.
Odbyły się spotkania z leśnikiem, cykl zajęć “Drzewa to nasi przyjaciele”, warsztaty plastyczne, spotkania z policjantami oraz strażakami (dziękujemy dzielnicowemu Panu mł.asp. Krzysztofowi Przyczynie i Panu Andrzejowi Tarasiukowi Prezesowi OSP w Podedwórzu), wyprawa przyrodnicza “Las bór” Fundacja Lokalnej Aktywności Społecznej z Białej Podlaskiej. Dzięki uprzejmości Kraina Rumianku, dzieci uczestniczyły w wielu warsztatach poświęconych ginącym zawodom i tradycjom ludowym Polesia – było tak wspaniale, że dzieci prosiły o kolejne spotkanie.
O brzuszki uczestników zajęć zadbały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Podedwórzu. Obiady były smaczne, domowe i zadowoliły nawet największego niejadka. Dziękujemy serdecznie.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Festyn “Podedwórze dla Ziemi”

W słoneczną niedzielę 19 lipca 2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna we współpracy z Gminą Podedwórze, OSP w Podedwórzu, Sołtysem wsi Mosty i mieszkańcami z Mostów zorganizowała festyn „Podedwórze dla Ziemi”.
Przed piknikiem nastąpiło uroczyste otwarcie domku wędkarskiego w Mostach.
Po części oficjalnej rozpoczął się blok animacji ekologicznych. Dzieci rozbawiła i zachęciła do wspólnego przedstawienia rewelacyjna grupa aktorska Tańcobajki.
Następnie mieszkańcy gminy mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat przyrody i ekologii w licznych konkursach przygotowanych przez Panią Diana Hetman. Jak się okazało chętnych nie brakowało, a nowe fakty i wiadomości z zakresu ochrony środowiska (podane na wesoło) wzbogaciły uczestników pikniku.
W trakcie spotkania rodziny brały udział w wyprawach przyrodniczych oraz warsztatach zorganizowanych przez Fundacja Lokalnej Aktywności Społecznej z Białej Podlaskiej.
Swoją obecnością wzbogaciły ofertę naszego pikniku przedstawicielki Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie, które przygotowały swoje stoisko, organizowały konkursy z nagrodami i edukowały uczestników na temat właściwego sortowania odpadów.
Najmłodsi korzystali bezpłatnie z dmuchanego zamku, wielkich baniek mydlanych. Rozdane zostały sadzonki drzew.
Na festynie były stoiska gastronomiczne, wata cukrowa, lody, popcorn oraz stoisko z naturalnymi kosmetykami.
Gwiazdami wieczoru był zespół „Luźne granie” – utalentowani młodzi ludzie, którym publiczność nie dała zejść ze sceny oraz Romans, dzięki któremu trawa pod sceną już nie istnieje .

To było cudowne wydarzenie, mamy nadzieję, że widzimy się za rok!

Wydarzenie to było zorganizowane dzięki dofinansowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Logo WFOSIGW_Lublin
Skip to content