Czyste powietrze- Czysta Gmina – konkurs

👉Wójt Gminy Podedwórzezaprasza wszystkich uczniów mieszkających na terenie Gminy Podedwórze do Szkolnego Konkursu Plastycznego “Czyste powietrze – Czysta Gmina”.

🌬Cel konkursu:1. Podniesienie świadomości ekologicznej z zakresu ochrony powietrza i problematyki związanej z zanieczyszczeniem powietrza,2. Poznanie sposobów zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza – odnawialne źródła energii3. Przybliżenie problemu smogu, jego przyczyn i konsekwencji,4. Uświadomienie konieczności podejmowania działań antysmogowych – wymiana źródeł ciepła5. Zwrócenie uwagi na problem smogu w odniesieniu do jakości życia w naszej Gminie,6. Dostrzeżenie zagrożeń wynikających z dynamiki zmian klimatycznych,7. Rozwijanie wrażliwości ekologicznej,8. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności podczas wykonywania pracy plastycznej

.👉Uczestnicy:1. Uczestnikami konkursu są uczniowie klas I – VIII ZPO w Podedwórzu, w następujących kategoriach:- klasy I – III- klasy IV – VIII2. Do konkursu można zgłaszać tylko prace indywidualne; jeden uczestnik konkursu może zgłosić wyłącznie jedną pracę konkursową

.Przedmiot konkursu:1. Prace konkursowe muszą dotyczyć tematyki zanieczyszczenia i ochrony powietrza, propagowania wiedzy i sposobów dbania o czyste powietrze a także zagrożeń dla atmosfery wynikających z działalności człowieka,2. Format pracy: A3 lub A4,3. Technika wykonania: dowolna (np. rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, itp.),4. Termin dostarczania prac:26.05.2023 (do organizatorów).

Dodaj komentarz

Skip to content