Wycieczka do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Kiedy odbędzie się wycieczka?

24 września 2021 roku

Do kiedy można zapisać dziecko na wycieczkę?

17 września 2021 roku

Kto zbiera karty zgody?

Karty zgody powinny zostać przekazane wychowawcom klas I-V

Zadanie publiczne pn. „Ludwik Kraszewski – pilot Dywizjonu 303”dofinansowane przez Ministra Obrony Narodowej.

Mur, ale historia Wojska Polskiego

Projekt Ochotniczej Straży Pożarnej w Podedwórzu

Ochotnicza Straż Pożarna w Podedwórzu wspólnie z Wójtem Gminy Podedwórze realizuje projekt pn. “Ludwik Kraszewski – pilot Dywizjonu 303” dofinansowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Głównym celem jest powstanie w naszej gminie muralu, upamiętniającego lokalną postać, Ludwika Kraszewskiego. Ten polski żołnierz był pilotem znanego chyba wszystkim słynnego Dywizjonu 303.

W ramach projektu został już wyświetlony film “Dywizjon 303” dla mieszkańców gminy Podedwórze. Ponad to w okresie od września do października dla dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej zostanie zorganizowany wyjazd do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie i konkurs o książce “Dywizjon 303”.

11 listopada 2021r. odbędzie się uroczystość odsłonięcia muralu:

– Msza Święta

– przemarsz pod mural

– odsłonięcie muralu

– część artystyczna na hali sportowej w Podedwórzu

Gratulujemy OSP w Podedwórzu tak ciekawych działań i chęci odkrywania naszej lokalnej historii.

Aktywna Lubelszczyzna, konkurs grantowy Małe “FIO5”

Stowarzyszenie „Czajnia” i Centrum Wolontariatu w Lublinie zapraszają do

udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym konkursu grantowego Aktywna Lubelszczyzna w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030,

które odbędzie się 10 sierpnia 2021 roku, o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Parczewie, ul. Warszawska 24.

Celem spotkania jest prezentacja możliwości realizowania inicjatyw własnych przez małe organizacje pozarządowe i nieformalne grupy aktywnych obywateli. Uczestnicy zapoznają się z zasadami wnioskowania o dotację w ramach priorytetu Małe Inicjatywy.

Zaproszenie skierowane jest do przedstawicieli lokalnych społeczności, NGO’s, grup nieformalnych, przedstawicieli samorządów, nauczycieli, bibliotekarzy, wspólnot parafialnych i wszystkich tych, którym na sercu leży dobro najbliższego otoczenia.
Udział w wydarzeniu to szansa na wymianę dobrych praktyk i nawiązanie relacji pomiędzy uczestnikami, które mogą zaowocować wspólnymi działaniami i projektami.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021 – 2030.
 
 

Bitwa Regionów 2021

VI EDYCJA KONKURSU KULINARNEGO „BITWA REGIONÓW DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH”

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów”. Zgłoszenia trzyosobowych reprezentacji Kół Gospodyń Wiejskich można wysyłać do 30 czerwca br. za pomocą formularza.

Regulamin i więcej szczegółów znajdziecie na stronie Bitwa Regionów 2021.

plakat Bitwy Regionów 2021

Mur, ale historia Wojska Polskiego – mural w Twojej okolicy

W naszej okolicy może powstać Mural, który opowie o bohaterstwie, sile i odwadze naszych żołnierzy, dawniej i dziś. Ministerstwo Obrony Narodowej w 22 rocznicę wejścia Polski do NATO ogłosiło konkurs dotacyjny dla organizacji pozarządowych pod hasłem “MUR,ALE HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO”. Dzięki konkursowi można otrzymać dofinansowanie na działania patriotyczno-edukacyjne i mural. Na realizację zadań MON zaplanowało w sumie 1.500.000 zł.

Jeśli zdecydujecie się wziąć udział w konkursie lub macie postać lub postacie, które Waszym zdaniem powinny zostać upamiętnione na muralu w naszej Gminie, możecie napisać wniosek samodzielnie lub zgłosić się do Gminnej Biblioteki Publicznej w Podedwórzu. Pomożemy przygotować wniosek, wspomożemy podczas realizacji zadania, wesprzemy przy rozliczeniu.

Murale mogą przedstawiać polskie wojska, od średniowiecza po współczesność. Tematem muralu mogą być wydarzenia lub postaci, które miały bezpośredni wpływ na kształtowanie państwa polskiego, na walkę o niepodległość i suwerenność Ojczyzny. Mural może przedstawiać ważne dokonania Sił Zbrojnych RP i żołnierskich pokoleń. Lokalne społeczności mogą na muralu upamiętnić swoich lokalnych bohaterów walk o niepodległość, a także współczesnych żołnierzy Wojska Polskiego.

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych ( z wyłączeniem KGW) oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Każdy z nich może złożyć maksymalnie 2 oferty.

Wnioski należy składać do 30 kwietnia 2021 r. Realizacja zadań planowana jest od 21 czerwca do 30 listopada 2021 r.

Więcej informacji na Biuletynie Informacji Publicznej: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-052021wddekid

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Plakat konkurs koła gospodyń wiejskich

Nadrzędnym celem Konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym.

Konkurs ma także na celu prezentację i promocję aktywności KGW w zakresie:

  • działań prospołecznych, które spajają i aktywizują lokalne społeczności oraz wpływają na rozwój przedsiębiorczości kobiet,
  • kultywowania, popularyzowania i utrwalania najbardziej wartościowych kulturowych tradycji regionalnych, m.in. folkloru, tradycji kulinarnych oraz działalności rękodzielniczej,
  • przekazywania zainteresowania twórczością ludową kolejnym pokoleniom oraz wychowania młodzieży w duchu poszanowania tradycyjnych wartości.

Uczestnikami Konkursu mogą zostać Koła Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. 2018 poz. 2212, z późn. zm.) oraz zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich (KRKGW), prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

  1. wojewódzkiego
  2. ogólnopolskiego

W ramach Konkursu wyłonione zostaną najlepsze w Polsce Koła Gospodyń Wiejskich, których działalność przyczynia się do budowania lokalnych więzi wspólnotowych oraz rozwoju tożsamości regionalnej.

Ogłoszenie zwycięzców Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa w Konkursie oraz zasad przeprowadzenia Konkursu, znajdują się w Regulaminie Konkursu [POBIERZLink otwiera się w nowej karcie przeglądarki].

W przypadku pytań prosimy o kontakt poprzez adres e-mail: konkurs.KGW@prezydent.pl.

Pliki do pobrania

II Wojewódzki Konkurs na Palmę i Pisankę Wielkanocną

Plakat o konkursie na palmę i pisankę wielkanocną

Zapraszamy do wzięcia udziału w II Wojewódzkim Konkursie na Palmę i Pisankę Wielkanocną.

Zapraszamy dorosłych, a także dzieci i młodzież szkolną z terenu Gminy Podedwórze do udziału w konkursie.

II WOJEWÓDZKI KONKURS NA PALMĘ I PISANKĘ WIELKANOCNĄ organizowany jest przez Beatę Mazurek – Posłanki do Parlamentu Europejskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie oraz Muzeum Wsi Lubelskiej.

Regulamin konkursu przewiduje przeprowadzenie ELIMINACJI GMINNYCH. Wykonane prace konkursowe przyjmujemy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Podedwórzu do dnia 5 marca 2021 r. Wyboru prac do etapu wojewódzkiego dokona komisja powołana przez Dyrektora GBP w Podedwórzu.

Regulamin i karta zgłoszenia

http://www.wok.lublin.pl/index.php?item=wojewodzki-konkurs-na-palme-i-pisanke-wielkanocna

Spotkanie organizacji pozarządowych

Informacja dla  wszystkich organizacji pozarządowych z terenu gminy Podedwórze.

Szanowni Państwo, chcielibyśmy po 14 lutym 2021r. (jeśli sytuacja w gminie i przepisy prawa na to pozwolą) zorganizować spotkanie, na którym poruszymy kwestię organizacji przedsięwzięć kulturalnych z Państwa udziałem planowanych na rok 2021.

Poinformujemy o terminie i godzinie spotkania drogą telefoniczną lub mailową.

 

Webinar o dotacjach

Zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu online.

Webinarium: Możliwości wsparcia dla organizacji pozarządowych z Funduszy Europejskich oraz z innych źródeł w 2021 roku – Lublin Spotkanie odbędzie się dnia: 17.02.2021 r. więcej informacji na: https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/wydarzenia/webinarium-mozliwosci-wsparcia-dla-organizacji-pozarzadowych-z-funduszy-europejskich-oraz-z-innych-zrodel-1/

Skip to content