Staż w Bibliotece

Plakat staż w bibliotece

Biblioteka przyjmie na staż osobę bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Parczewie. Czas trwania stażu to 6 miesięcy. Następnie, po tym czasie, zostanie podpisana umowa o pracę na okres 3 miesięcy.

W związku z tym, zapraszamy do aplikowania osoby z:

-wykształceniem minimum średnim (preferowane w pierwszej kolejności wykształcenie wyższe: bibliotekarskie, kierunki humanistyczne, pedagogiczne, administracyjne, plastyczne i informatyczne)

-znajomością obsługi komputera (Windows, Pakiet MS Office w tym biegle Excel)

– cechami osobowości: komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, inicjatywa i samodzielność w działaniu,

– prawem jazdy: kategoria B

Osoba, która spełnia powyższe warunki i jest chętna do podjęcia stażu dla os. bezrobotnych proszona jest o kontakt z dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej w Podedwórzu.

Kontakt: Podedwórze 96, telefon 83 379 50 30 lub e-mail: gbp@podedworze.pl

Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny.

II Wojewódzki Konkurs na Palmę i Pisankę Wielkanocną

Plakat o konkursie na palmę i pisankę wielkanocną

Zapraszamy do wzięcia udziału w II Wojewódzkim Konkursie na Palmę i Pisankę Wielkanocną.

Zapraszamy dorosłych, a także dzieci i młodzież szkolną z terenu Gminy Podedwórze do udziału w konkursie.

II WOJEWÓDZKI KONKURS NA PALMĘ I PISANKĘ WIELKANOCNĄ organizowany jest przez Beatę Mazurek – Posłanki do Parlamentu Europejskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie oraz Muzeum Wsi Lubelskiej.

Regulamin konkursu przewiduje przeprowadzenie ELIMINACJI GMINNYCH. Wykonane prace konkursowe przyjmujemy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Podedwórzu do dnia 5 marca 2021 r. Wyboru prac do etapu wojewódzkiego dokona komisja powołana przez Dyrektora GBP w Podedwórzu.

Regulamin i karta zgłoszenia

http://www.wok.lublin.pl/index.php?item=wojewodzki-konkurs-na-palme-i-pisanke-wielkanocna

Bezpłatne szkolenia z kompetencji medialnych

Ogłoszenie o rekrutacji do szkoleń z kompetencji medialnych

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie!

Informujemy, iż Gminna Biblioteka Publiczna w Podedwórzu bierze udział w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie bialskim”.

Celem projektu jest:

  • podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych,
  • rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć,
  • wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.

Zachęcamy wszystkie zainteresowane dzieci/młodzież oraz ich rodziców/opiekunów prawnych do kontaktu ws. uczestnictwa w projekcie.

Odbędzie się 10 bezpłatnych zajęć z tematu kompetencji medialnych w formie zajęć online.

Zgłoszenia przyjmujemy do 8 marca 2021 r.

Pierwsze zajęcia rozpoczną się 17 marca (środa) o godzinie 16.00. Planujemy aby odbywały się cyklicznie w środy o tej samej godzinie.

Karta zgłoszenia dostępna jest w Gminnej Bibliotece Publicznej w Podedwórzu oraz w tych linkach:

Uczestnik powyżej 13 r.ż._oświadczenie_BIALSKI

Uczestnik poniżej 13 r.ż._oświadczenie_BIALSKI

Deklaracja – uczestnik powyżej 13 r.ż._BIALSKI

Deklaracja – uczestnik poniżej 13 r.ż._BIALSKI

Należy obowiązkowo wypełnić oświadczenie oraz deklarację.

Zachęcamy do kontaktu!

Projekt ” Sieć na kulturę” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

Ruszamy z kartką wielkanocną!

Plakat na kartkę wielkanocną

Fundacja BGK rusza z konkursem na najpiękniejszą kartkę wielkanocną.
Wzorem poprzednich lat do konkursu zaprasza dzieci z klas I-III szkół podstawowych.
Zgłoszenia mogą być wysłane przez bibliotekę.

Dlatego też postanowiliśmy pośredniczyć w przesłaniu Waszych prac do Fundacji.

Jaką techniką powinny być wykonane pocztówki?  Technika wykonania prac jest dowolna. Jednak każda z kartek powinna mieć rozmiar 21 × 21 cm. 
Na własnoręcznie przygotowane prace z dołączoną karteczką: imię i nazwisko dziecka, klasa,  czekamy do 23 lutego w GBP w Podedwórzu.

Wyślemy je na adres Fundacji do dnia 2 marca 2021 roku.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 18 marca 2021 roku.

Natomiast na etapie gminnym również przyznamy nagrody.

Życzymy Wam kreatywnych pomysłów i wspaniałej zabawy przy tworzeniu pocztówek 🙂

Prosimy również o zapoznanie się z Regulaminem, gdzie znajdziecie wszystkie odpowiedzi na Wasze pytania. Znajdziecie na jego końcu Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i prawa autorskie – wypełnijcie je koniecznie i z pracą przynieście do Biblioteki (oświadczenie dostępne również w naszej Bibliotece).

 

Opiekun Konkursu:

Marcel Kupis

e-mail: marcel.kupis@fundacjabgk.pl

Tel.: 667 951 718

Skip to content