Koła zainteresowań i sekcje artystyczne

Gminna Biblioteka Publiczna w Podedwórzu w ramach wielokierunkowej działalności w zakresie upowszechniania czytelnictwa i kultury Biblioteka prowadzi zajęcia artystyczne i koła zainteresowań w grupach lub indywidualnie, z podziałem na odpowiednie kategorie wiekowe.

REGULAMIN uczestnictwa w w zajęciach sekcji artystycznych i kół zainteresowań.

Zapraszamy wszystkie chętne osoby do korzystania z naszej oferty.

Informacje

Obraz uczestnika koła plastycznego

Koło plastyczne działa przy Bibliotece od stycznia 2020 roku. Powstało z pasji i miłości do plastyki.

Obecnie koło podzielone jest na trzy grupy:

Grupa Plastusie – dzieci z klas 0 – 1

Grupa Plastusie – dzieci z klas 2 -3

Grupa da Vinci – dzieci powyżej 4 klasy

Zajęcia prowadzi instruktor: Pani Agata Bartoszuk

Termin zajęć: raz w miesiącu (ustalany w oparciu o możliwości uczestnictwa dzieci)

Do pobrania:

Zgoda rodzica

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH GBP

Skip to content