Dokumentacja zadania "Kraszewski. Komputery dla bibliotek2020.

Biblioteka pozostaje otwarta

Szanowni Czytelnicy,

opublikowane przepisy dotyczące funkcjonowania m.in. bibliotek publicznych i naukowych pozwalają do 9 kwietnia 2021 roku udostępniać zbiory. W pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki może przebywać jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy.

Przed wejściem do biblioteki zobaczycie Państwo informację o dopuszczalnym limicie czytelników przebywających w bibliotece. Wewnątrz mogą przebywać maksymalnie 4 osoby.

Przypominamy, że przepis nie oznacza nakazu otwarcia Biblioteki w miejscowościach o wysokiej liczbie zakażeń. W związku z tym decyzje o ewentualnym zamykaniu naszej instytucji będą podejmowane w oparciu o sytuację epidemiologiczną w gminie.

Zobowiązujemy wszystkich użytkowników Biblioteki , jak i wszystkich jej pracowników do zasłaniania nosa i ust tylko maseczką, niezależnie od przestrzeni, w jakiej przebywają. 

Decyzję o otwarciu lub zamknięciu wypożyczalni i czytelni podejmuje dyrektor biblioteki. Dyrektor może wprowadzić dodatkowe warunki korzystania z biblioteki przez użytkowników zgodnie z jego uprawnieniami dotyczącymi kierowania instytucją.

Dodaj komentarz

Skip to content