Plakat staż w bibliotece

Staż w Bibliotece

Biblioteka przyjmie na staż osobę bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Parczewie. Czas trwania stażu to 6 miesięcy. Następnie, po tym czasie, zostanie podpisana umowa o pracę na okres 3 miesięcy.

W związku z tym, zapraszamy do aplikowania osoby z:

-wykształceniem minimum średnim (preferowane w pierwszej kolejności wykształcenie wyższe: bibliotekarskie, kierunki humanistyczne, pedagogiczne, administracyjne, plastyczne i informatyczne)

-znajomością obsługi komputera (Windows, Pakiet MS Office w tym biegle Excel)

– cechami osobowości: komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, inicjatywa i samodzielność w działaniu,

– prawem jazdy: kategoria B

Osoba, która spełnia powyższe warunki i jest chętna do podjęcia stażu dla os. bezrobotnych proszona jest o kontakt z dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej w Podedwórzu.

Kontakt: Podedwórze 96, telefon 83 379 50 30 lub e-mail: gbp@podedworze.pl

Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny.

Dodaj komentarz

Skip to content