“Podedwórze dla Ziemi”

Od czerwca do końca września 2020 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Podedwórzu miały miejsce liczne wydarzenia, spotkania, konkursy, wycieczki realizowane w duchu odpowiedzialności za nasze wspólne dobro jakim jest przyroda i otaczający nas świat. Tematem przewodnim były drzewa i recykling.

Mieszkańcy wzięli udział w wycieczkach do Poleskiego Parku Narodowego, dzieci i młodzież uczestniczyła w ciekawych warsztatach z ekologami, przyrodnikami, leśnikami. W Bibliotece został zorganizowany konkurs na najciekawszą książkę o drzewach z nagrodami rzeczowymi, zakupione zostały książki o tematyce przyrodniczej i zorganizowano spotkanie z autorem książek dziecięcych Zbigniewem Dmitrocą, odbył się ekologiczny festyn w Mostach 19.07.2020r., podczas którego uczestnicy wzięli udział w  konkursach związanych z recyklingiem, obejrzeli przedstawienie teatralne oraz bawili się przy muzyce do białego rana.

Na terenie gminy zostało rozdanych i posadzonych ponad 100 sztuk drzewek iglastych, liściastych oraz starych odmian drzew owocowych.

Natomiast we wrześniu Biblioteka zorganizowała wspólnie z Zespołem Placówek Oświatowych w Podedwórzu konkurs “Odzyskujemy – nie marnujemy”.

Dzieci miały za zadanie zebrać plastikowe nakrętki i dostarczyć do wychowawców klas. Zbiórka przerosła najśmielsze oczekiwania. Zebrano około 220 kg nakrętek.

Wszystkie klasy oraz oddziały przedszkolne otrzymały w nagrodę dzbanki filtrujące wodę z kranu, a indywidualni uczniowie z największą liczbą uzbieranych nakrętek butelki z filtrami również do picia wody z kranu.

Nakrętki zostały dostarczone do Stowarzyszenia Lepsze Jutro z Włodawy.

W Zaliszczu odbyły się zajęcia chodzenia z kijkami – Nordic Walking, a w Rusiłach mieszkańcy spotkali się z dietetykiem, oraz wzięli udział w warsztatach szycia materiałowych siatek wielokrotnego użytku.

Wszystkie działa były realizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Podedwórzu w ramach realizacji zadania „Podedwórze dla Ziemi” i dofinansowane z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Dyrektor GBP w Podedwórzu serdecznie dziękuje wszystkim osobom, bez których realizacja tego projektu nie powiodłaby się, a w szczególności: Pani Monice Mackiewicz – Drąg Wójt Gminy Podedwórze, Pani Dianie Hetman – stażystce GBP w Podedwórzu, Panu Grzegorzowi Kozioł – Sołtysowi i Radnemu z Rusił, Pani Monice Łukaszuk – pracownikowi UG w Podedwórzu, Panu Janowi Ciemniewskiemu – Sołtysowi i Przewodniczącemu Rady Gminy Podedwórze, Panu Andrzejowi Tarasiukowi – Prezesowi OSP z Podedwórza, oraz jednostce OSP Rusiły, KGW Podedwórze, KGW Mosty i KGW Zaliszcze, rodzicom dzieci z zajęć wakacyjnych.

Dodaj komentarz

Skip to content