Ogłoszenie o rekrutacji do szkoleń z kompetencji medialnych

Bezpłatne szkolenia z kompetencji medialnych

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie!

Informujemy, iż Gminna Biblioteka Publiczna w Podedwórzu bierze udział w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie bialskim”.

Celem projektu jest:

  • podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych,
  • rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć,
  • wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.

Zachęcamy wszystkie zainteresowane dzieci/młodzież oraz ich rodziców/opiekunów prawnych do kontaktu ws. uczestnictwa w projekcie.

Odbędzie się 10 bezpłatnych zajęć z tematu kompetencji medialnych w formie zajęć online.

Zgłoszenia przyjmujemy do 8 marca 2021 r.

Pierwsze zajęcia rozpoczną się 17 marca (środa) o godzinie 16.00. Planujemy aby odbywały się cyklicznie w środy o tej samej godzinie.

Karta zgłoszenia dostępna jest w Gminnej Bibliotece Publicznej w Podedwórzu oraz w tych linkach:

Uczestnik powyżej 13 r.ż._oświadczenie_BIALSKI

Uczestnik poniżej 13 r.ż._oświadczenie_BIALSKI

Deklaracja – uczestnik powyżej 13 r.ż._BIALSKI

Deklaracja – uczestnik poniżej 13 r.ż._BIALSKI

Należy obowiązkowo wypełnić oświadczenie oraz deklarację.

Zachęcamy do kontaktu!

Projekt ” Sieć na kulturę” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

Dodaj komentarz

Skip to content